مجمع امور صنفی در خوزستان

خورنا: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: مجمع امور صنفی خوزستان نیاز استان است و باید تشکیل شود. امیرحسین نظری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: در هر کدام از شهرستان‌های استان که بخواهید مجمع امور صنفی شهرستان تشکیل شده است ولی مجمع امور صنفی استان هنوز راه‌اندازی نشده است. وی اضافه کرد: باید…