مجلس نهم

خورنا: در شرایطی که مجلس مدعی اصولگرایی، در برابر دولت محمود احمدی نژاد – که به اذعان خود آنان مملو از اشکالات قانونی بود – عقب نشینی می کرد و حتی در برابر وزیر اقتصاد به عنوان مقصر در ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی، عقب نشینی کرد و جلسه ی استیضاح وی را تبدیل به نشست اشتی…