مجلس دهم شوش

خورنا: جریان های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب میانه رور در شوش بصورت کاملاً هماهنگ از حالا برای انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان قدم‌هایی برداشته اند، لذا جلساتی به همین منظور هم در بین اصولگرایان و هم بین اصلاح طلبان و هم مشترک با عنوان “کمیته هماهنگی اصولگرایان و اصلاح طلبان معتدل شوش” به صورت اجمالی برگزار شده…