مجلس اعلای اسلامی عراق

37
خورنا: منابع خبری گزارش دادند، دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در شهر ناصریه هدف دو بمب‌گذاری قرار گرفت. شبکه خبری المیادین گزارش داد، دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در شهر ناصریه هدف دو بمب‌گذاری قرار گرفت. این شبکه خبری به…