مجسمه دعبل

37
خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر شوش گفت: مجسمه دعبل خزاعی که مدت‌هاست از میدان این شهر برداشته شده، باید در جایی مناسب‌تر نصب شود. عبدالجلیل بیلاوی اظهار کرد: مرقد نبی دانیال (ع) و دعبل خزاعی از شاخص‌های دینی و…