مجری طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان

مجری بزرگترین طرح کشاورزی کشور:

خورنا – مجری طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان گفت: کشت چغندرقند در خوزستان می‌تواند سبب قطع واردات ۵۰۰هزار تن شکر در سطح کشور شود که به نوعی در تعریف اقتصاد مقاومتی گنجانده می‌شود. حسن علاقه‌بند در نشست خبری با هدف ارائه گزارشی نسبت به روند اجرای طرح ۵۵۰هزارهکتاری در اهواز اظهار داشت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری یکی از مهمترین طرح‌های خوزستان…