مجری طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان

خورنا – مجری طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان گفت: کشت چغندرقند در خوزستان می‌تواند سبب قطع واردات ۵۰۰هزار تن شکر در سطح کشور شود که به نوعی در تعریف اقتصاد مقاومتی گنجانده می‌شود. حسن علاقه‌بند در نشست خبری با هدف ارائه گزارشی نسبت به روند اجرای طرح ۵۵۰هزارهکتاری در اهواز اظهار داشت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری یکی از مهمترین طرح‌های خوزستان است و از نظر بخش کشاورزی مهمترین طرح تاریخ کشاورزی خوزستان به دلیل وسعت و اهمیت به شمار می‌رود. وی افزود: بعد از سفر مقام معظم رهبری به خوزستان و پیگیری‌ها این طرح در قالب ۹ پروژه در سال ۸۸ به… در ادامه بخوانید