مجری طرح‌های نیروگاه‌های گازی سازمان توسعه برق ایران

مجری طرح‌های نیروگاه‌های گازی سازمان توسعه برق ایران:

خورنا – مجری طرح‌های نیروگاه‌های گازی سازمان توسعه برق ایران گفت: با ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های در حال احداث کشور، صنعت تولید انرژی ایران تقویت می‌شود. حبیب حاجی زاده بعدازظهر امروز در نشست هماهنگی و برنامه ریزی احداث…