متن شهادت امام رضا

خورنا: اين سرزمين مدت هاست انتظارت را مي كشد؛ لحظه شماري مي كند براي حضورت. بهانه ها دست به دست هم مي دهند تا تو قدم در راه بگذاري، راهي بي بازگشت. بايد مي آمدي تا باران احسانت بر اين سرزمين جاري گردد، تا آهوان، سرگرداني و بي پناهي خود را بر مدار مهرباني تو…