متروي اهواز

خورنا: مديرعامل سازمان قطار شهري اهواز گفت: بدون پول و اعتبار، متروي اهواز به حركت در نمي‌آيد. عباس هلاكويي اظهار كرد: براي پيشرفت سريع پروژه، پول نداريم ولي كارگاه‌ها همچنان آرام آرام در حال فعاليت هستند. وي ادامه داد: كارگران در حال حاضر در يك شيفت كار مي‌كنند در صورتي كه اگر پول و اعتبار در اختيار داشتيم، كارگران…