متخلف شکار و صید

37
خورنا: رییس اداره حفاظت محیط دشت آزادگان گفت: پنج نفر متخلف شکار در دشت آزادگان دستگیر شد. به گزارش دوشنبه روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، استاد چینی گر اظهار داشت : در پی هماهنگی…