متخصص كودكان

خورنا: يك متخصص كودكان گفت: كودكاني كه مقادير زيادي چربي در بدن ذخيره دارند، چاق محسوب مي‌شوند؛ افزايش چربي معمولا به طور مزمن اتفاق مي‌افتد و مي‌تواند ناشي از مصرف غذا و مواد داراي قند بالا و كمبود فعاليت‌هاي فيزيكي باشد.   سيدمهدي منجم‌زاده اظهار كرد: به طور كلي دو…