متخصص جراح دانشگاه علوم پزشکی دزفول

خورنا: برای نخستین بار عمل جراحی آپاندیس بدون باز کردن شکم با موفقیت در بیمارستان دزفول انجام شد. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ˈعبدالعلی عصاریانˈ متخصص جراح دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:این جراحی به روش لاپاروسکوپی بدون بازکردن شکم بر روی بیماری 50 ساله که سابقه مجروحیت شیمیایی داشت انجام شد. وی افزود:در این جراحی که بدون برش…