مبلغ یارانه در مرحله دوم

37
خورنا: نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس با بیان اینکه با بهینه‌سازی نرخ بنزین می‌توان از قاچاق، فساد و رانت در این زمینه جلوگیری کرد، گفت: اگر دولت سهمیه بنزین را حذف کند، تقریبا ۱۸ هزار تومان…