مبلغ یارانه تیرماه

37
خورنا: یارانه نقدی تیرماه خانوار امشب به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می شود. به گزارش مهر، براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها،…