مبارزه با ریزگردهای خوزستان

خورنا: «سپر يوني»؛ آخرين (يا جديدترين) راهكار سازمان حفاظت محيط زيست براي مقابله با ريزگردها در همان ابتداي راه با چالش مواجه شده است. طرحي كه دولت دهم، 21 خرداد ماه، چند روز پيش از انتخابات رياست‌جمهوري در خوزستان افتتاح كرد و مدعي شد اين طرح 50 تا 80 درصد گرد و غبار ورودي…