مبارزه با بختک

37
 یک روان پزشک در خراسان شمالی گفت: فلج خواب اختلالی است که عموم با نام خرافی بختک می‌شناسند. به گزارش ایسنا، وحید شهریاری توضیح داد: پدیده (sleep paralysis) یا فلج خواب به این صورت است که بیشتر صبح، هنگام…