مایش های خیابانی “عصر جدید”، “بعد از ما”، “میراث ماندگار” و “تکاپو”

به مناسبت هفته دولت در خوزستان

خورنا – مدیر بخش نمایش های خیابانی نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت گفت: نمایش های خیابانی “عصر جدید”، “بعد از ما”، “میراث ماندگار” و “تکاپو” در نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در محوطه نمایشگاه اجرا خواهند شد. رضا کیانی در گفت و گو با کمیته اطلاع رسانی هفته دولت اظهار کرد: ایجاد بخش…