مایشگاه عکس شهدا در شهرستان اندیمشک

خورنا – ه مناسبت دهه کرامت و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت نمایشگاه عکس شهدا در شهرستان اندیمشک آغاز به‌کار کرد. به گزارش خورنا، به مناسبت دهه کرامت و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت نمایشگاه عکس شهدا در شهرستان اندیمشک…