ماهیگیری در خوزستان

خورنا: مدیرکل دامپزشکی خوزستان از اجرای طرح پایش بیماری‌های ماهیان گرمابی در خوزستان خبر داد. مصطفی کنارکوهی اظهار کرد: طرح پایش ماهیان گرمابی هر ساله در کشور از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا مهرماه ادامه دارد. وی با بیان اینکه طرح پایش بیماری‌های ماهیان گرمابی در خوزستان آغاز شده افزود: این طرح سیستم مراقبتی جهت بیماری‌های مهم و اخطار کردنی…