ماهیگیری در خوزستان

37
خورنا: مدیرکل دامپزشکی خوزستان از اجرای طرح پایش بیماری‌های ماهیان گرمابی در خوزستان خبر داد. مصطفی کنارکوهی اظهار کرد: طرح پایش ماهیان گرمابی هر ساله در کشور از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا مهرماه ادامه دارد. وی با بیان اینکه…