ماهشهر لیگ دسته سه

خورنا: کاظمی نژاد گفت: هدف تیم شاهین ندسا برای سال آینده، کسب عنوان قهرمانی و سعود به لیگ دسته سوم کشور است. وحید کاظمی نژاد مدیر عامل باشگاه شاهین ندسا ماهشهر در خصوص عملکرد تیم شاهین در فصل 91-92 در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: امسال سال خوبی برای باشگاه شاهین ندسا بود…