ماهشهری‌ها

خورنا: تماشاگران تیم پتروشیمی با اجازه مسئولان سالن، در جشن قهرمانی این تیم شرکت کردند.  در پایان پنجمین دیدار از فینال لیگ برتر بسکتبال که با پیروزی و قهرمانی پتروشیمی به پایان رسید، در حالی که بازیکنان پتروشیمی در میانه میدان جشن قهرمانی گرفته بودند، بازیکنان مهرام یکی پس از دیگری سالن را ترک کردند. قبل از گرفتن کاپ قهرمانی، بازیکنان…