مانور چگونگی مقابله با سرقت اسناد و اموال

خورنا: کارگاه آموزشی و مانور چگونگی مقابله با سرقت اسناد و اموال در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد. به گزارش خبرنگار خورنا از مسجد سلیمان، کارگاه یک روزه آموزشی و مانور چگونگی  مقابله با سرقت اسناد و اموال در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد . رییس…