مانور همیاران پلیس در رامهرمز

37
خورنا: مانور همیاران پلیس در رامهرمز با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس از رامهرمز، صبح امروز از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان مانور همیاران پلیس در راستای آشنا…