مانور نشت گاز

خورنا: مانور نشت و آتش سوزي ناشی از گاز طبیعی در ايستگاه تقلیل فشار گاز رامشیر برگزار شد. در این مانور که با همکاری  اداراه گاز ، آتش نشانی ، مرکز فوریتهای پزشکی ،شهرداری و راهنمایی و رانندگی رامشیر برگزار شد با اجرای حادثه فرضی ، سرعت عمل و عملکرد دستگاه های…