مانور سراسری زلزله و ایمنی

بخشدار زیدون خبر داد: پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سردشت زیدون برگزار شد. به گزارش خورنا از بهبهان، آرمین ساعد صبح امروز در مانور سراسری زلزله  اظهار داشت:این مانور به مناسبت دهم آذر ماه روز ایمنی در برابر زلزله و با همکاری آموزش و پرورش، بخشداری ،شهرداری سردشت زیدون، مرکز بهداشت، اورژانس جاده…