مانور حلال احمر هندیجان

خورنا:رئیس جمعیت حلال احمر هندیجان گفت: مانور ایمنی در برابر زلزله در مدارس هندیجان برگزار شد. عاشور قنواتی رئیس جمعیت هلال احمر هندیجان با اعلام این خبر به خبرنگار خورنا گفت: این مانور با هماهنگی فرمانداری و همکاری اداره آموزش و پرورش هندیجان، شهرداری، نیروی انتظامی و شبکه بهداشت و درمان بطور نمادین در دبیرستان دخترانه…