مانور امنیت

خورنا: معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: مانور ارتقای امنیت اجتماعی در چند مقطع زمانی برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، قدرت‌الله دهقان در رژه طرح ارتقای امنیت اجتماعی که صبح امروز در بلوار ساحلی برگزار شد، گفت: طراحی مانور ارتقای امنیت اجتماعی از چند ماه گذشته با رهنمودهای استاندار آغاز شد و این مانور در چند مقطع…