مانورهاي فرهنگي و مردمي در خوزستان

خورنا: استاندار خوزستان به تشريح اهداف مديريت ارشد استان در خصوص برگزاري مانور ارتقاء امنيت اجتماعي پرداخت. به گزارش خورنا دكتر عبدالحسن مقتدايي در گفت و گویی در تشريح اهداف مديريت ارشد استان در خصوص برگزاري مانورهاي فرهنگي و مردمي در خوزستان، اظهار كرد: نخستين هدفي كه دنبال مي‌شود اين است كه اطلاعات مربوط به شرايط موجود در…