مامور قلابی بهداشت در اندیمشک، شبکه بهداشت و درمان اندیمشک، فریدون کاظمی

۱۴۹۵۴۳۹_۴۶۴۸۴۴۹۴۰۲۸۸۳۸۷_۹۳۶۷۵۳۶۸۶_n

شیوه جالب بانوی میانسال برای اخاذی از فروشندگان مواد غذایی

خورنا- یک بانوی میانسال که با معرفی خود به عنوان مامور بهداشت از فروشگاههای اندیمشک اخاذی می کرد با هوشیاری مردم به دام افتاد. رییس…