ماشین اروندی امیدیه

روز گذشته نمایشگاه خودروهای پلاک اروند طبق قول های فرماندار افتتاح و مقدمات استفاده از تسهیلات منطقه آزاد اروند را برای مردم امیدیه فراهم کرده است. به گزارش امید نیوز ، افتتاح این نمایشگاه فتح بابی است برای استفاده از تسهیلات دیگر منطقه آزاد اروند توسط مردم امیدیه. به این ترتیب باید منتظر اقدامات بعدی مسئولین شهرستان در خصوص فراهم…