ماشالله قلی کیانی

خورنا – امروز خورشید از مغرب طلوع میکند و ماه در دهان شب صد تکه میشود و پرندگان حزن آلود شبیه زنان ایلم مویه سر میدهند. امروز قلم سیاه پوش است و قلب واژه ها شبیه دل انارها و انجیرها ترکیده و پرنده ای که قرار بود خبر از آرامش آسمان بیاورد هنوز به دفترم برنگشته است. شرح سوگواری…

با حضور مردم اندیمشک

خورنا – با حضور مردم اندیمشک اولین سالروز گرامی داشت ماشالله قلی کیانی برگزار می شود. این مراسم روز جمعه بیست و شش شهریور ماه امسال و در خیابان خدمات کوی لوی اندیمشک به صرف ناهار و قرائت فاتحه برگزار و از ساعت ۱۷ عصر حرکت به سوی بهشت زهرای کوی…