ماشاالله میر عالی

پایان یک ماراتن پر حاشیه

خورناـ با تصمیم اعضای شورای شهر اندیمشک و با ۷ رای موافق و چهار رای مخالف آقای مهندس ماشالله میرعالی به عنوان دومین شهرداری که رای خود را از اعضای چهارمین شورای شهر اندیمشک دریافت می کند انتخاب شد. پیش…