ماشاالله میر عالی شهردار اندیمشک شد

پایان یک ماراتن پر حاشیه

خورناـ با تصمیم اعضای شورای شهر اندیمشک و با ۷ رای موافق و چهار رای مخالف آقای مهندس ماشالله میرعالی به عنوان دومین شهرداری که رای خود را از اعضای چهارمین شورای شهر اندیمشک دریافت می کند انتخاب شد. پیش از ایشان مهندس محمد شریفی مقدم به مدت هفت ما مسئولیت شهرداری اندیمشک را به عهده داشت و به اعتقاد…