مازیار آصف

37
خورنا: شهردار ویس گفت: در حال حاضر 16 پروژه عمرانی در این شهر با اختصاص دو میلیارد تومان و با مشارکت نیروگاه رامین در دست اجرا است. به گزارش خبرنگار مهر، مازیار آصف روز گذشته در جریان بازدید خبرنگاران…