مادران قهرمان

یاداشتی از عباس اسلامی پور

خورنا – عباس اسلامی پور / این تصویر یکی از جاودانه ترین صحنه هایی است که مادران قهرمان شهرم اندیمشک رقم زده اند. آن هم در روزهای سراسر خوف و خطر که چادر وحشت بر سر شهر کشیده شده بود و شب آرامش نداشت و روز…