ماجرای الحاق بلوار به اهواز

خورنا: اهالی منطقه علی آباد (بروال) در کنار فرودگاه اهواز سال هاست در حالی روز را به شب و شب را به صبح می رساندند که چه موقع وعده مسئولان برای الحاق این منطقه به شهر اهواز محقق شود تا آنها از ابتدایی ترین امکانات زندگی شهری مثل آسفالت معابر بهره مند شوند. به گزارش…