لیگ جهانی كشتی فرنگی

برای دومین سال متوالی؛

خورنا – مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از قطعی شدن برگزاری رقابت​های لیگ جهانی کشتی فرنگی به میزبانی خوزستان و در شهرستان خرمشهر، خبر داد. فرامرز کیانی​زاده اظهار کرد: سال گذشته خوزستان در آبادان میزبان مسابقات لیگ جهانی کشتی فرنگی بود و ما توانستیم با حمایت​های مالی خوب استاندار و معاون وی آقای خبیر، فرماندار آبادان و منطقه آزاد اروند…