ليگ سه فوتبال

خورنا: از هفته پنجم مسابقات فوتبال ليگ دسته سوم باشگاههاي كشور امروز سه شنبه 4 مسابقه در خوزستان برگزار ميشود و تيمهاي خوزستاني به ديدار حريفان خود مي روند. در ملاثاني تيم فوتبال استقلال اين منطقه به ديدار نوين فرست بيرجند مي رود، يادآوران دو کوهه انديمشك در اين شهر با تيم شاهد فيروز آباد فارس بازي ميكند، فرهنگ رامهرمز…