لوله سازی خوزستان

خورنا: مشکلات دو واحد صنعتی نورد و لوله سازی خوزستان روز پنج شنبه در نشستی با حضور تعدادی از مدیران کل استانی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست دو ساعته که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دادستان عمومی و انقلاب اهواز ، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و مدیران عامل این دو واحد صنعتی حضور داشتند مشکلات مربوط به حقوق معوقه ، سنوات خدمتی کارگران ، نحوه بازاریابی وفروش تولیدات ، بدهی های معوقه و ضعف مدیریتی این دو واحدصنعتی مورد بررسی قرار گرفت. در… در ادامه بخوانید