لنج داران هندیجان

خورنا: معاون فرماندار هندیجان گفت: 220 نیازمند هندیجانی به مدت دو سال، زیرپوشش سندیکای سلنج‌داران قرار گرفتند. عبدالحسن دریایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در هندیجان اظهار کرد: با حمایت‌های سندیکای لنج‌داران این شهرستان و در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و بی‌بضاعت در شهرستان، 220 نیازمند هندیجانی زیرپوشش قرار گرفتند. وی ادامه داد:…