لغو کنسرت دزفول

خورنا – وبلاگ عماد جعفرپور: امام جمعه محترم دزفول، اینجانب به نوبه خودم از پیگیری مشکلات مردم و نیز توجه به حساسیت های مردم خوزستان به ویژه مشکلات معیشتی و اشتغال توسط شما در سالیان اخیر تشکر میکنم ولی دو نکته عرض میکنم شاید به رستگاری همگان کمکی کرده باشم. نکته اول: آمار سکته قلبی، مغزی…