لایروبی

خورنا: مدیر امور آب منطقه غرب خوزستان از آغاز عملیات لایروبی رودخانه شاوور شهرستان شوش خبر داد. شهرام کرد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوش اظهار کرد: رودخانه شاوور با 115 کیلومتر طول دارای دبی 16 تا 35 مترمکعب بوده که بیشترین دبی در فصل بارندگی است. وی با اشاره به علت لایروبی در این فصل از سال افزود: هم اکنون با توجه به عدم نیاز بخش کشاورزی به آبیاری و بسته بودن کانال‌های آب رسانی به مزارع، آب از شبکه دز وارد رودخانه شاوور نمی‌شود و رودخانه شاوور در کمترین دبی قرار دارد و همین امر سبب تسهیل… در ادامه بخوانید