لايه هاي گازي ميدان آغاجاري

خورنا: رئیس اداره حفاری فروتعادلی شرکت ملی حفاری ایران از بکارگیری روش مدیریت کنترل فشار برای نخستین بار در حفاری لایه های گازی با استفاده از تجهیزات سطحی خبر داد. به گزارش خورنا ،سید محسن موسوی با اشاره به حفاری لایه های گازی با ضخامت بالا میدان نفتی آغاجاری با استفاده از روش مدیریت…