كاوه فتحي

خورنا: مدير حقوقي سازمان پارك ها و فضاهاي سبز شهرداري اهواز درباره حادثه شب گذشته در پارك شهربازي توضيح داد: حادثه در ترن هوايي پارك رخ داد كه اين وسيله يكي از تجهيزات غيراستاندارد اعلام شده بود. كاوه فتحي اظهار كرد: مهلت مجوز استاندارد پنج دستگاه از دستگاه‌هاي بازي پارك “پاداد” در تاريخ 31 تيرماه به پايان رسيد كه…