قیمت زولبیا بامیه

خورنا: رئیس اتحادیه قنادان شیراز گفت: نرخ زولبیا و بامیه درجه یک هفت هزار و درجه دو شش هزار و500 تومان تعیین شد. به گزارش مهر، محمدخلیل ترابی عنوان کرد: این نرخ به صورت سراسری اعلام شده و و یکی از دلایل افزایش قیمت بالا بودن قیمت روغن نسبت به سال قبل است.