قیمت دلار 6 مهرماه 92

37
خبرنگار خورنا از بازار گزارش داد که قیمت هر دلار با کاهش 100 تومانی، به 2940 تومان رسید. همچنین سکه تمام طرح جدید، به 950…