قیمت دارو جدید

خورنا: دکتر رسول دیناروند ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده اعتبار مورد نیاز برای گسترش و اصلاح پوشش بیمه ای داروها به سازمان های بیمه گر پرداخت می شود. وی با بیان اینکه برای تحقق این امر 1800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: بخشی از این اعتبار صرف تکمیل پوشش بیمه‌ای…