قیمت خودروهای وارداتی

37
خورنا: رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور از کاهش قیمت خودروهای وارداتی به دنبال لغو تحریم صنعت خودرو خبر داد. حسن زمانی افشار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در چند روز اخیر به دنبال لغو تحریم صنعت…