قیمت جدید L90

خورنا: جمشید پژویان در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، در رابطه با جزئیات جلسه دیروز شورای رقابت که قرار بود به دلیل بدقولی خودروسازان در ارسال اطلاعات، قیمت متوسطی برای خودروهای سی‌کی‌دی تعین شود، اظهار داشت: در جلسه دیروز موضوع قیمت گذاری مابقی خودروها بررسی و در نهایت مقرر شد کارگروه کمیته مرکز ملی رقابت در فرصتی…