قیطاسی مسئول و نماینده کشتی ساحلی خوزستان شد

خورناـ غلامرضا قیطاسی مسئول و نماینده کشتی ساحلی خوزستان شد. براساس اعلام هیئت کشتی خوزستان ، حاج غلامرضا قیطاسی مربی ، پیشکسوت و مسئول شورای راهبردی کشتی فرنگی خوزستان بعنوان مسئول و نماینده کشتی ساحلی خوزستان منصوب و به فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران نیز معرفی شد. رقابتهای کشتی ساحلی قهرمانی خوزستان ۱۹ تیرماه در ساحل رودخانه دز شهرستان دزفول که…