قیطاسی مسئول و نماینده کشتی ساحلی خوزستان شد

12
خورناـ غلامرضا قیطاسی مسئول و نماینده کشتی ساحلی خوزستان شد. براساس اعلام هیئت کشتی خوزستان ، حاج غلامرضا قیطاسی مربی ، پیشکسوت و مسئول شورای راهبردی کشتی فرنگی خوزستان بعنوان مسئول و نماینده کشتی ساحلی خوزستان منصوب و به فدراسیون…